locotuinen

Wintergroenten Low Res-7

LOCOtuinen (LOkaleCOproductie) Maastricht wil samen met en voor mensen uit Maastricht zorgen voor een meer duurzame en lokale voedselproductie. Uitgangspunt hierbij is Coproductie: deelnemers krijgen meer verbondenheid met en invloed op de voedselproductie, doordat ze er mede de verantwoording voor nemen. LOCOtuinen Maastricht wil bijdragen aan een andere manier van voedselproductie en -consumptie, zowel op economisch, sociaal als ecologisch gebied. Kortom: samen zorg dragen voor ons eten, voor nu en later.

Economisch (lokale coproductie)

• Medezeggenschap van de deelnemers over de tuin.
• Deelnemers en tuinders dragen samen de verantwoordelijkheid.
Lees verder>

Sociaal

• Iedere deelnemer kan zich als vrijwilliger inzetten voor het welslagen van LOCOtuinen, bijv. meehelpen met grond bewerken, zaaien, schoffelen, oogsten, organiseren, communiceren en distribueren etc.
• Deelnemers maken elkaar enthousiast en maken LOCOtuinen samen mogelijk.
Lees meer>

Ecologisch

• Telen zonder chemische bestrijdingsmiddelen in een natuurlijke tuin.
• Bijdragen aan de natuur en het landschap; aantrekkelijk voor deelnemers, bewoners en bezoekers.
Lees meer>

Community Supported Agriculture (CSA)

LOCOtuinen Maastricht sluit aan bij de internationale CSA beweging.
Lees meer>

bramen