Economisch

ECONOMISCH (LOkale COproductie)

• Medezeggenschap van de deelnemers over de tuin. Deelnemers investeren in de grond (pacht en/of eigendom).

• Medeverantwoordelijkheid; deelnemers betalen jaarlijks vooraf een vergoeding aan de boer. In ruil daarvoor krijgen ze het een oogstdeel. Deelnemers denken mee en dragen bij aan het welslagen van de tuin.

• Boer en deelnemers delen samen de winst of het verlies. De boer wordt minder afhankelijk van de marktprijs en is zekerder van afzet, maar blijft ondernemer.

• Voorlopige richtcijfers voor een LOCOtuin: 200/250 personen, 1 tot 2 Ha. grond.

• Samen inkopen van andere producten, zoals bijv. zuivel, eieren, honing en wijn, behoort tot de mogelijkheden (VOedselCOöperatie: VOCO).

• De aanpak van LOCOtuinen kan ook op andere plaatsen in het land worden toegepast.