organisatie

structuur

In de mindmap hieronder zie je de verschillende werk- en aandachtspunten van LOCOtuinen Maastricht. De verschillende takken werken op bepaalde punten ook samen en zoeken elkaar onderling op.

 

Interim bestuur LOCOtuinen

Oprichting LOCOtuinen

Op 21 juni, dag van de midzomerwende, werd LOCOtuinen Maastricht B.A. officieel opgericht! Bekijk hier de definitieve oprichtingsakte zoals hij getekend werd bij de oprichting.

Coöperatieve Vereniging

Een coöperatieve vereniging is een vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Binnen een coöperatieve vereniging ligt de zeggenschap bij de Algemene Ledenvergadering (afgekort ALV). Deze vergadering benoemt een bestuur van bijvoorbeeld 3 of 5 leden. Door ons als coöperatieve vereniging te organiseren ligt de zeggenschap over bijvoorbeeld het beleid en de opbrengsten bij de leden. Wat ons betreft is dit een belangrijk principe dat goed bij ons initiatief past.

De toevoeging  B.A. staat voor beperkte aansprakelijkheid. Door voor deze vorm te kiezen zijn we als leden bij een eventueel faillissement niet verder aansprakelijk dan ons ingelegde vermogen.

Voor de oprichting van een coöperatieve vereniging is een notariële akte nodig, evenals een inschrijving in het Handelsregister. We betalen als leden gezamenlijk de kosten voor oprichting en het in stand houden van de coöperatie vanuit een jaarlijkse contributie. De contributie bedraagt €25,00 voor 2016.

Commanditaire Vennootschap

We stellen voor dat we als Coöperatieve Vereniging vervolgens stille vennoot worden in een op te richten Commanditaire Vennootschap LOCOtuinen Maastricht. Deze commanditaire vennootschap krijgt als doel het gezamenlijk en voor gemeenschappelijke rekening exploiteren van een LOCOtuin in (de omgeving van) Maastricht.

Een Commanditaire Vennootschap (afgekort CV) is een vennootschap met één of meerdere stille vennoten (in ons geval dus onze Coöperatieve Vereniging) en één of meerdere beherende vennoten (in ons geval dus één of meerdere tuinders).

We vinden de commanditaire vennootschap een goede structuur omdat:

  • We als leden willen coproduceren (en dus niet zelf willen produceren), samen met gepassioneerde en vakbekwame tuinders;
  • We gaan voor een samenwerking waarin we als leden en tuinders samen de verantwoordelijkheid nemen;
  • We ons als leden betrokken voelen bij het werk van de tuinders, en we samen met hun willen ondernemen.

Volgens ons sluiten de coöperatieve vereniging en de commanditaire vennootschap qua rechtsvormen mooi aan op onze uitgangspunten. Enfin; best wel een leuke – maar als je niet goed in deze materie thuis bent – lastige puzzel.