LOCOtuinen

LOCOtuinen zorgt voor een meer duurzame en lokale voedselproductie. Uitgangspunt hierbij is Coproductie: deelnemers krijgen meer verbondenheid met en invloed op de voedselproductie, doordat ze er mede de verantwoordelijkheid voor nemen.

LOCOtuinen draagt bij aan een andere manier van voedselproductie en -consumptie, zowel op economisch, sociaal als ecologisch gebied. Kortom: samen zorg dragen voor ons eten, voor nu en later.

Wintergroenten Low Res-7

Economisch (lokale coproductie)

 • Medezeggenschap van de deelnemers over de tuin.
 • Deelnemer en boer dragen samen de verantwoordelijkheid.
  Lees verder>

Sociaal

 • Iedere deelnemer kan zich als vrijwilliger inzetten voor het welslagen van LOCOtuinen, bijv. meehelpen met grond bewerken, zaaien, schoffelen, oogsten, organiseren, communiceren en distribueren etc.
 • Deelnemers maken elkaar enthousiast en maken LOCOtuinen samen mogelijk.
  Lees meer>

Ecologisch

 • LOCOtuinen bedrijft biologische landbouw en is hiervoor gecertificeerd.
 • We dragen zorg voor de bodem en stimuleren de bio-diversiteit op de akker.
 • Hiermee zorgen we voor vitale, gezonde en smaakvolle groente.
  Lees meer>

Community Supported Agriculture (CSA)

 • LOCOtuinen Maastricht sluit aan bij de internationale CSA beweging.
  Lees meer>

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.