LOCOtuinen needs you now

LOCOtuinen needs you now

LET’S JOIN FORCES TO GROW OUR COMMUNITY and get ready to PARTY *

LOCOtuinen is een CSA. Dat betekent:

  • Community; met elkaar zorgen we ervoor dat LOCOtuinen kan bestaan en groeit en bloeit
  • Shared; we delen alles, de lusten (volle oogst, evenementen, ontmoetingen) en de lasten (onkruid wieden, matige oogst, financiële dips)
  • Agriculture; Boer Freek en leden co-produceren groente samen

Wat is daarin jouw bijdrage?

LOCOtuinen is in 2014 opgericht vanuit het idee dat leden en boer samen verantwoordelijkheid nemen, en daarmee LOCOtuinen mogelijk maken. We zijn nu met ong. 125 leden, waarvan er zo’n 30 pro-actief in werkgroepen, bestuur en op het veld meewerken. Om verder te groeien hebben we meer helpende handen nodig. En vele handen maken licht werk; als ieder lid eenmalig een activiteit zou uitvoeren hebben we in een keer een levendige CSA op poten. Vandaar dit voorstel:

*Verdien een voucher dat toegang geeft tot het jaarlijkse LOCO-eindeseizoensfeest, alleen voor leden.

Meld je aan voor deelname bij de coördinator van een van onderstaande werkgroepen of eenmalige activiteit, en ontvang je LOCOtuinen-voucher. Ontmoet andere leden en geniet van de LOCO-community.

WERKGROEPEN

Meedoen met een werkgroep of eenmalige activiteit? Neem dan contact op met de coördinator. Geen coordinator in de werkgroep? Neem dan contact op met communicatie@locotuinen.nl.

Werkgroep Tuinvrijwilligers

Bedoeling: op aanwijzingen van Freek co-produceren op het land: aanplant, wieden, oogsten, onderhoud.
Coördinator : Freek Mennen freek_mennen@hotmail.com
Leden: Frans Hermans, Marion Petri, Walter….., Koen Goorman, ……

Werkgroep Hand en spandiensten

Bedoeling: deze leden zijn beschikbaar voor diverse werkzaamheden, zoals wieden, open dag, folders verspreiden, hekwerk plaatsen, etc.
Coördinator : Anne Lefevre annekelefevre@gmail.com
Leden: Dominique Sleijpen, Misjel/Limbio, Ien van Gemert, Yvonne Velthuis, Henny Kloosterboer, Iny Frints, Marion Petrie, Hans Poels, Marly Frijns, Jeanne van der Ley, Ella de Roy, Gerdie Haasen, Jac, Hoeckx, Yukiko Takayanagui, Rob Langendam, Luuk Rövekamp, Maja Steahm.

Werkgroep Communicatie

Bedoeling: publiceren van artikelen, aankondigingen activiteiten, onderhoud website, etc.
Coördinator : Anne Lefevre annekelefevre@gmail.com
Leden: Robin van Hontem, Frederike Pol, Henny Kloosterboer

Werkgroep Organisatievorm

Bedoeling: de rechtsvorm van LOCOtuinen inrichten en bewaken.
Coördinator : Luuk Rövekamp l.c.rovekamp@online.nl
Leden: Bram de Volder, Wouter Ruysink (tot 1 juli), Freek Mennen, Paula Corsten (Bestuurslid)

Werkgroep Financiën

Coördinator : Bram de Volder bramdevolder@hotmail.com
Leden: Luuk Rövekamp, Mieke Brosky (Bestuurslid Penningmeester)
Kascommissie: Gerdie Haasen en Yvonne Velthuis

Kookgroep

Bedoeling: met LOCO-groenten samen koken en recepten ontwikkelen voor leden.
Coördinator : Jeanne v.d. Ley allesvindbaar@hotmail.com
Leden: Frederike Pol, Maud ……, Mieke Brosky

Werkgroep Evenementen

Bedoeling: het organiseren van zowel interne (community: wildplukwandeling, midzomernacht-feest, workshop fermenteren, etc) als externe (PR: open dag, lezing ) evenementen voor LOCOtuinen.
Coördinator :……
Leden:……..

Werkgroep Educatie

Bedoeling: Contacten met basisscholen en VO-scholen in omgeving Heer om leerlingactiviteiten aan de Wanweg op te zetten.
Coördinator : Frederike Pol fredi.j@live.nl
Leden: Iny Frints?, ………..

Werkgroep Tuininrichting

Bedoeling: in samenspraak met Freek en WML ontwerpen en uitvoeren van de verdere inrichting van de LOCOtuin aan de Wanweg, zoals paden, zitje, toilet, opslag, ontmoetingsplek, etc.
Coördinator :………
Leden: Freek, ……

Peergroep

Bedoeling: het voor elkaar zorgen en delen; b.v. oogsten voor elkaar, tuingereedschap delen, vraag&aanbod.
Coördinator :……
Leden:……..

Bestuur

Bedoeling: LOCOtuinen representeren en zorgdragen voor formele verplichtingen zoals Begroting, Jaarverslag, Jaarplan. Regulier afstemmingsoverleg met de boer voeren. Verbinding zijn tussen leden, werkgroepen, boer en extern.
Paula Corsten p.corsten@online.nl
Mieke Brosky miekebrosky@icloud.com
Kandidaat-lid: Koen Goorman

Projectgroep Leader aanvraag

Bedoeling: het aanvragen van een Leader subsidie Zuid Limburg, waardoor LOCOtuinen mogelijk extra investeringen kan doen zoals b.v. tunnelkas, machines, gereedschap, inrichting tuin.
Coördinator : …………….
Leden: Freek Mennen,……..Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.