Meedoen?

Dat kan! Kies één of meerdere van de oogstdeel abonnementen, meld je aan als lid van de coöperatieve vereniging en vul je keuze in.

Als lid betaal je €25,- jaarlijkse contributie en eenmalig €100,- inleggeld. Het inleggeld wordt gebruikt voor duurzame investeringen in de tuin.

Eerst eens proeven?

Je kunt ook aspirant lid worden! Je betaalt dan in je eerste jaar nog geen inleggeld. Je mag met alles meedoen, maar je mag nog niet stemmen tijdens de algemene ledenvergaderingen. Zo kun je kennis maken met onze coöperatie en onze prachtige tuin.

€7 PER WEEK VOOR ZELFGEOOGSTE VERSE BIOLOGISCHE GROENTE

Je betaalt jaarlijks 225,- euro p.p. voor ongeveer 32 weken zelf oogsten. Een indicatie van de oogst is ongeveer 200-300 gram per dag, tussen de 5 en 10 stuks groente per week.

€4 PER WEEK VOOR EEN BIOLOGISCHE BOS BLOEMEN

Je betaalt jaarlijks €85,- p.p. voor ongeveer 20 weken zelfgeplukte bloemen. Aanmelden kan via administratie@locotuinen.nl

€32 VOOR 4 WEKEN PROEFABONNEMENT

Je betaalt €32,- p.p. om 4 aaneengesloten weken kennis te maken met het oogsten, voor bloemen betaal je €25,- euro. Je hoeft hiervoor geen lid te worden of contributie te betalen. Meld je aan via administratie@locotuinen.nl.

LIDMAATSCHAP COÖPERATIEVE VERENIGING LOCOTUINEN MAASTRICHT, HOE WERKT HET?

Als lid van LOCOtuinen kun je meedenken en meewerken aan de verdere ontwikkeling van onze community en de waarden daarbinnen. Dit kan bijvoorbeeld door je stemrecht bij algemene ledenvergaderingen, het bijwonen van bijeenkomsten en activiteiten, en deelname in werkgroepen. Daarnaast kun je als lid meedelen in de oogst door oogstdeelabonnementen.

Lid ben je nadat je na aanmelding via de website de contributie en het éénmalige inleggeld hebt betaald.

1. Contributie

Als lid betaal je jaarlijks een contributie aan de vereniging om deze te kunnen bekostigen. De hoogte van deze contributie stellen we elk jaar zelf vast tijdens een algemene ledenvergadering.

Voor 2018 bedraagt de hoogte van de contributie 25 euro.

2. Eenmalig inleggeld

Als lid leg je tevens een minimaal bedrag aan inleggeld (het basis inleggeld) in de vereniging in. Met het inleggeld doen we duurzame investeringen in eerste en volgende LOCOtuinen (inrichting, aanschaf teeltmaterialen, etc.) en bouwen we reserves op om aankoop van grond en eventuele andere productiemiddelen in de toekomst mogelijk te maken.
Het inleggeld wordt bij beëindiging van het lidmaatschap onder voorwaarden terugbetaald. Als lid ben je uitsluitend aansprakelijk voor (een tekort van) de vereniging voor het bedrag aan basis inleggeld.

In 2018 kun je naast lid ook aspirant-lid worden. Je mag dan tijdens het oogstseizoen 2018 kennismaken met LOCOtuinen, en meeoogsten op ons prachtige veld zonder inleggeld te betalen. Het aspirant-lidmaatschap in het kort:

  • Je betaalt 25€ lidmaatschap (contributie) en je mag meedoen met alle ledenactiviteiten
  • je hoeft in je eerste oogstseizoen geen inleggeld te betalen
  • In 2019 wordt je echt lid en betaal je eenmalig 100€ inleggeld en mag je op de ledenvergaderingen stemmen over belangrijke besluiten. 

Je aspirant lidmaatschap loopt automatisch af aan het einde van het oogstseizoen, waarna je kunt verlengen door volwaardig lid te worden.

De hoogte van het eenmalige basis inleggeld is door de algemene ledenvergadering vastgesteld op 100 euro. Het is eventueel mogelijk om dit bedrag in termijnen te betalen.

3. Oogstdeel abonnementen

Als lid kun je elk jaar vooraf aan het seizoen oogstdeelabonnementen afsluiten. Met een oogstdeelabonnement deel je gedurende het oogstseizoen van ongeveer 32 weken in de oogst (groenten, fruit, kruiden, bloemen) volgens het principe van georganiseerde zelfoogst. Een oogstdeelabonnement geeft geen garantie op vaste hoeveelheden. Een indicatie van de oogst is ongeveer 200-300 gram per dag, tussen de 5 en 10 stuks groente per week.
De prijs voor het oogstdeelabonnement bepalen we samen, in overleg met de tuinder(s), en hangt af van het aantal leden en de keuzes die we maken betreffende de teelt. Daar heb je als lid vanzelfsprekend ook inspraak in. Met de opbrengst van de oogstdeelabonnementen wordt jaarlijks de tuinexploitatie bekostigd, zoals bemestings- of compostkosten, de aanschaf van plant- en zaaigoed en de pachtkosten van de grond. Samen streven we er naar dat ook onze tuinder(s) een reële ondernemersvergoeding ontvangen.

De prijs voor een heel oogstdeelabonnement is voor 2018 door de algemene ledenvergadering vastgesteld op 225 euro. Wist je dat dat omgerekend slechts 7 euro per week is? Oogstdeelabonnementen kunnen per hele of halve eenheid worden afgenomen. Als je later tijdens het oogstseizoen instapt, wordt de prijs naar verhouding aangepast (zie onderaan deze pagina).

Later instromen?

Naarmate je later in het jaar instroomt, betaal je minder voor de maanden die je nog kunt oogsten. Zie hieronder hoe deze prijzen zijn opgebouwd. Na aanmelding ontvang je een factuur met deze aangepaste prijzen.

ODA afsluiten in:
Prijs hele ODA (heel)
Juni (of eerder)
225
Juli
193
Augustus
161
September
129
Oktober
96
November
64
December
32