Meedoen?

Dat kan! Kies één of meerdere van de oogstdeel abonnementen, meld je aan als lid van de coöperatieve vereniging en vul je keuze in.

Als lid betaal je €25,- jaarlijkse contributie en eenmalig €100,- inleggeld. Het inleggeld wordt gebruikt voor duurzame investeringen in de tuin.

Eerst eens proeven?

Je kunt ook aspirant lid worden! Je betaalt dan in je eerste jaar nog geen inleggeld. Je mag met alles meedoen, maar je mag nog niet stemmen tijdens de algemene ledenvergaderingen. Zo kun je kennis maken met onze coöperatie en onze prachtige tuin. Aspirant lid ben je tot het eind van het lopend kalenderjaar.

GROENTE ABONNEMENT

– 1 pers. oda, circa €6,50 per week p.p.
– 2 pers. oda, circa €4,50 per week p.p.
– 3+ pers. oda, circa €4,00 per week p.p.

Je neemt het abonnement dat past bij de grootte van je huishouden/familie. Je betaalt jaarlijks €230, €325 of €425 voor ongeveer 36 weken oogsten. Je oogst onbeperkt voor je huishouden.

Voor info over welk abonnement bij je huishouden past neem contact op met Freek

BLOEMEN ABONNEMENT

6,50 euro per week voor een biologisch boeket. Je betaalt jaarlijks €130 voor ongeveer 20 weken zelfgeplukte bloemen.

PROEFABONNEMENT

Je neemt het proefabonnement dat past bij de grootte van je huishouden. Je betaalt €32, €43 of €58 om 4 aaneengesloten weken kennis te maken met het groente oogsten. Voor een bloemen-proefabonnement betaal je €35,00 voor 4 weken. Je hoeft hiervoor geen lid te worden of contributie te betalen.

LIDMAATSCHAP COÖPERATIEVE VERENIGING LOCOTUINEN MAASTRICHT, HOE WERKT HET?

Als lid van LOCOtuinen kun je meedenken en meewerken aan de verdere ontwikkeling van onze community en de waarden daarbinnen. Dit kan bijvoorbeeld door je stemrecht bij algemene ledenvergaderingen, het bijwonen van bijeenkomsten en activiteiten, en deelname in werkgroepen. Daarnaast kun je als lid meedelen in de oogst door oogstdeelabonnementen.

Lid ben je nadat je na aanmelding via de website de contributie en het éénmalige inleggeld hebt betaald.

1. Contributie

Als lid betaal je jaarlijks een contributie aan de vereniging om deze te kunnen bekostigen. De hoogte van deze contributie stellen we elk jaar zelf vast tijdens een algemene ledenvergadering. Vanaf oktober wordt er geen contributie meer geïnd in dit jaar.

De hoogte van de contributie bedraagt momenteel 25 euro.

2. Eenmalig inleggeld

Als lid leg je tevens een minimaal bedrag aan inleggeld (het basis inleggeld) in de vereniging in. Met het inleggeld doen we duurzame investeringen in eerste en volgende LOCOtuinen (inrichting, aanschaf teeltmaterialen, etc.) en bouwen we reserves op om aankoop van grond en eventuele andere productiemiddelen in de toekomst mogelijk te maken.
Het inleggeld wordt bij beëindiging van het lidmaatschap onder voorwaarden terugbetaald. Als lid ben je uitsluitend aansprakelijk voor (een tekort van) de vereniging voor het bedrag aan basis inleggeld.

Je kunt naast lid ook aspirant-lid worden. Je mag dan tijdens het lopende kalenderjaar kennismaken met LOCOtuinen, en meeoogsten op ons prachtige veld zonder inleggeld te betalen. Het aspirant-lidmaatschap in het kort:

  • Je betaalt 25€ lidmaatschap (contributie) en je mag meedoen met alle ledenactiviteiten
  • Je hoeft als aspirant-lid geen inleggeld te betalen.
  • Aspirant lid ben je tot het eind van het lopend kalenderjaar.
  • Na je aspirant lidmaatschap hopen we natuurlijk dat je echt lid wordt van LOCOtuinen. Je betaalt dan (naast de jaarlijkse contributie) eenmalig 100€ inleggeld en je mag op de ledenvergaderingen stemmen over belangrijke besluiten.

Je aspirant lidmaatschap loopt automatisch af aan het einde van het lopend kalenderjaar, waarna je kunt verlengen door volwaardig lid te worden.

De hoogte van het eenmalige basis inleggeld is door de algemene ledenvergadering vastgesteld op 100 euro. Het is eventueel mogelijk om dit bedrag in termijnen te betalen.

3. Oogstdeel abonnementen

Als lid kun je elk jaar vooraf aan het seizoen oogstdeelabonnementen afsluiten. Met een oogstdeelabonnement deel je gedurende het oogstseizoen van ongeveer 36 weken in de oogst (groenten, fruit, kruiden, bloemen) volgens het principe van georganiseerde zelfoogst. Een oogstdeelabonnement geeft geen garantie op vaste hoeveelheden. Een indicatie van de oogst is ongeveer 200-300 gram per dag, tussen de 5 en 10 stuks groente per week.
De prijs voor het oogstdeelabonnement bepalen we samen, in overleg met de tuinder(s), en hangt af van het aantal leden en de keuzes die we maken betreffende de teelt. Daar heb je als lid vanzelfsprekend ook inspraak in. Met de opbrengst van de oogstdeelabonnementen wordt jaarlijks de tuinexploitatie bekostigd, zoals bemestings- of compostkosten, de aanschaf van plant- en zaaigoed en de pachtkosten van de grond. Samen streven we er naar dat ook onze tuinder(s) een reële ondernemersvergoeding ontvangen.

Kosten oogstdeelabonnementen en later instromen?

Naarmate je later in het jaar instroomt, betaal je minder voor de maanden die je nog kunt oogsten. Zie hieronder hoe deze prijzen zijn opgebouwd. Na aanmelding ontvang je een factuur met deze aangepaste prijzen.

Abonnementen

1 persoons ODA 2 persoons ODA 3+ persoons ODA Bloemen ODA
Startprijs € 230,00 € 325,00 € 425,00 € 130,00
Juli € 197,14 € 278,57 € 364,29 € 104,00
Augustus € 164,29 € 232,14 € 303,57 € 78,00
September € 131,43 € 185,71 € 242,86 € 52,00
Oktober € 98,57 € 139,29 € 182,14 € 26,00
November € 65,71 € 92,86 € 121,43
December € 32,86 € 46,43 € 60,71

Proef abonnementen

1 peroons 2 persoons 3+ peroons Bloemen
€ 32,91 € 44,21 € 59,41 € 35,00

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.