organisatie

Commanditaire vennootschap (C.V.)

De vennootschap ( LOCOtuinen De Oogst C.V.  of LOCOtuinen) is de daadwerkelijke agrarische onderneming. Binnen de vennootschap is Freek als beherend vennoot verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de onderneming .Het LOCOtuinen concept, waaronder de LOCOtuinen handelsnaam, het beeldmerk en de website zijn eigendom van de vennootschap.

 

Samenwerking

Voor de bloementeelt werkt de vennootschap samen met Roos Mans (Rosegarden). Ze draagt de zorg en verantwoordelijkheid over de bloementeelt en afzet en ontvangt daarvoor haar aan de bloemen verbonden winst-deel uit de vennootschap.

 

Ondernemen

De vennootschap is een onderneming & werkgemeenschap waar ondernemers kunnen floreren. De beherend vennoot (Freek) is de ondernemer binnen de vennootschap en is ook privé aansprakelijk. Binnen LOCOtuinen De Oogst C.V. willen we op korte termijn samenwerken met meerdere beherend vennoten. Zo kan er samen zorg en verantwoordelijkheid gedragen worden voor de onderneming, de verbreding, groei en bloei ervan en de verdere uitbereiding naar meerdere locaties.

 

Coöperatieve vereniging B.A.

De coöperatieve vereniging verbind de leden met de vennootschap door middel van werkgroepen.

Binnen een coöperatieve vereniging ligt de zeggenschap bij de Algemene Ledenvergadering (afgekort ALV).

De toevoeging B.A. staat voor beperkte aansprakelijkheid. Door voor deze vorm te kiezen zijn leden bij een eventueel faillissement niet verder aansprakelijk dan het ingelegde vermogen.

De leden betalen gezamenlijk de kosten voor het in stand houden van de coöperatie vanuit een jaarlijkse contributie. De contributie bedraagt €12,50

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.