organisatie

Commanditaire vennootschap (C.V.)

De vennootschap ( LOCOtuinen De Oogst C.V. ) is de samenwerking tussen (boer) Freek Mennen en de coöperatieve vereniging, bestaande uit haar leden. De vennootschap huisvest het daadwerkelijke agrarische bedrijf. Binnen de vennootschap is Freek als beherend vennoot verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming . De coöperatieve vereniging is als stille vennoot aanwezig en houd zich niet bezig met het beheer.

Coöperatieve vereniging B.A.

Een coöperatieve vereniging is een vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Binnen een coöperatieve vereniging ligt de zeggenschap bij de Algemene Ledenvergadering (afgekort ALV).

De toevoeging B.A. staat voor beperkte aansprakelijkheid. Door voor deze vorm te kiezen zijn we als leden bij een eventueel faillissement niet verder aansprakelijk dan ons ingelegde vermogen.

We betalen als leden gezamenlijk de kosten voor het in stand houden van de coöperatie vanuit een jaarlijkse contributie. De contributie bedraagt €25,00.

Op 21 juni 2014, dag van de midzomerwende, werd LOCOtuinen Maastricht B.A. officieel opgericht! Bekijk hier de definitieve oprichtingsakte zoals hij getekend werd bij de oprichting.

Ondernemen

De vennootschap is bedoeld als werkgemeenschap waar ondernemers kunnen floreren. De beherend vennoot (Freek) is de ondernemer binnen de vennootschap en is ook privé aansprakelijk. Binnen LOCOtuinen De Oogst C.V. willen we op termijn samenwerken met meerdere beherend vennoten. Zo kan er samen zorg en verantwoordelijkheid gedragen worden voor de verdere groei en bloei. De vereniging is medegerechtigde binnen de vennootschap. Op die manier ben je als lid van de vereniging ook mede-eigenaar van de tuin.

 

Bloemen

Voor de bloementeelt werken we samen met Roos Mans. Ze draagt de zorg en verantwoordelijkheid over de bloementeelt en afzet en ontvangt daarvoor haar aan de bloemen verbonden winst-deel uit de vennootschap.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.