organisatie

Commanditaire vennootschap (C.V.)

De vennootschap ( LOCOtuinen De Oogst C.V. ) is een samenwerking aangegaan tussen (boer) Freek Mennen en de coöperatie vereniging, bestaande uit haar leden. Binnen de C.V. is Freek als beherend vennoot verantwoordelijk voor alle tuingerelateerde zaken. De coöperatieve vereniging is als stille vennoot aanwezig.

Coöperatieve vereniging B.A.

Een coöperatieve vereniging is een vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Binnen een coöperatieve vereniging ligt de zeggenschap bij de Algemene Ledenvergadering (afgekort ALV).

De toevoeging B.A. staat voor beperkte aansprakelijkheid. Door voor deze vorm te kiezen zijn we als leden bij een eventueel faillissement niet verder aansprakelijk dan ons ingelegde vermogen.

We betalen als leden gezamenlijk de kosten voor het in stand houden van de coöperatie vanuit een jaarlijkse contributie. De contributie bedraagt €25,00.

Op 21 juni 2014, dag van de midzomerwende, werd LOCOtuinen Maastricht B.A. officieel opgericht! Bekijk hier de definitieve oprichtingsakte zoals hij getekend werd bij de oprichting.

Ondernemen

Besluiten over bijvoorbeeld het beleid of de begroting worden gezamenlijk genomen. Daarbij vormen  Freek en de coöperatieve vereniging een gedeelde stem.

Als lid van de coöperatieve vereniging ben je ook mede-eigenaar van de tuin. Met jouw stemrecht kun je een belangrijke bijdrage leveren in de organisatie van de LOCOtuin.

Bloemen

Voor de bloementeelt werken we samen met Roos, momenteel is dat via een overeenkomst van opdracht.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.