organisatie

In de mindmap zie je de verschillende werk- en aandachtspunten van LOCOtuinen Maastricht. De verschillende takken werken op bepaalde punten ook samen en zoeken elkaar onderling op.

Oprichting LOCOtuinen

Op 21 juni 2014, dag van de midzomerwende, werd LOCOtuinen Maastricht B.A. officieel opgericht! Bekijk hier de definitieve oprichtingsakte zoals hij getekend werd bij de oprichting.

Coöperatieve Vereniging

Een coöperatieve vereniging is een vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Binnen een coöperatieve vereniging ligt de zeggenschap bij de Algemene Ledenvergadering (afgekort ALV). Deze vergadering benoemt een bestuur van bijvoorbeeld 3 of 5 leden. Door ons als coöperatieve vereniging te organiseren ligt de zeggenschap over bijvoorbeeld het beleid en de opbrengsten bij de leden. Wat ons betreft is dit een belangrijk principe dat goed bij ons initiatief past.

De toevoeging  B.A. staat voor beperkte aansprakelijkheid. Door voor deze vorm te kiezen zijn we als leden bij een eventueel faillissement niet verder aansprakelijk dan ons ingelegde vermogen.

Voor de oprichting van een coöperatieve vereniging is een notariële akte nodig, evenals een inschrijving in het Handelsregister. We betalen als leden gezamenlijk de kosten voor oprichting en het in stand houden van de coöperatie vanuit een jaarlijkse contributie. De contributie bedraagt €25,00 voor 2016.

Samenwerking: Overeenkomst van Opdracht

We werken samen met boer Freek onder OVO. We zijn daarnaast aan het werken aan een meer duurzame manier van samenwerken en samen ondernemen.

Interim bestuur LOCOtuinen