Gewassen

LOCOtuinen Maastricht produceert op tuinbouwmatige schaal biologische groente, kruiden, zachtfruit en bloemen. Er worden minimaal 40 verschillende groente soorten geteelt. Waarbij er per groente soort een diversiteit bestaat. Zo omvat bijvoorbeeld de slateelt wel 15 verschillende variëteiten. Er worden 12 soorten 1-jarige kruiden geteeld en ongeveer 10 soorten vaste kruiden. Jaarlijks zijn er de 1ste jaars en 2de jaars aardbeien te vinden in de akker, deze worden meegenomen in de vruchtwisseling. Ons kleinfruitveldje bestaat uit een aanplant kruisbessen, aalbessen en frambozen. Het teeltplan word ingericht naar de mogelijkheden van het seizoen. Met de oogst word rekening gehouden dat er een goed afwisselend aanbod beschikbaar komt voor de zelf-oogst.

Na wat jaren ervaring hebben we het teeltplan steeds meer kunnen indelen naar de vraag voor de zelf-oogst en weten we uit ervaring welke teelten wel of niet goed lukken op onze bodem. Op de LOCOtuin bestaat het meeste werk nog steeds uit handwerk maar proberen waar mogelijk wel onze machines in te zetten. Zo wordt er bijvoorbeeld mechanisch geschoffeld tussen de gewas-rijen.