Veelgestelde vragen

Wat is ecologische landbouw?

De tuin wordt natuurlijk en duurzaam ingericht en draagt bij aan verbetering van natuur en landschap van de stadsrand, waardoor deze zowel voor mensen als dieren aantrekkelijk is. Wij, Boeren zetten ons in voor een vruchtbare bodem, en gebruiken een ruime vruchtwisseling met voldoende groenbemesters om de bodem te verzorgen en ook rust te geven en om mineralen op te vangen.
Wij, de boeren, hebben opleidingen afgerond in de biologisch dynamische landbouw. Als boeren en deelnemers geven we op hoofdlijnen zelf richting aan wat we verstaan onder ecologisch en zijn we Biologisch (SKAL) gecertificeerd. We houden de mogelijkheid open om in de toekomst voor een Demeter keurmerk te gaan.

Wanneer mag ik komen oogsten ?

Met een oogstdeelabonnement kun je 7 dagen per week, tussen zonsopgang en zonsondergang oogsten op de tuin. Je bepaald zelf hoe vaak je komt oogsten, dat kan 1 keer per week zijn, maar bijvoorbeeld ook 3 keer per week.

Hoe veel mag ik oogsten ?

Je bepaald zelf welke gewassen je oogst, en in welke hoeveelheden je dat oogst. Aan de hand van de kleur van de vlaggen kun je zien of er beperkingen of juist geen beperkingen zijn. Het is de bedoeling dat je voor je huishouden voldoende oogst.

Wat wordt verstaan onder het inleggeld voor de coöperatieve vereniging?

Ieder lid legt éénmalig ten minste een door de algemene ledenvergadering vastgesteld bedrag in, het basis inleggeld (100 euro). Dit is een voorwaarde voor het lidmaatschap. Zolang een lid niet het basis inleggeld heeft voldaan, kan hij zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen, tenzij anders afgesproken (bijvoorbeeld bij een betalingsregeling). Het is ook mogelijk om meer geld in te leggen dan het basis inleggeld.

Krijg ik het inleggeld bij de coöperatieve vereniging terug?

Onder voorwaarden wordt het inleggeld terugbetaald aan de leden. Elk lid is namelijk aansprakelijk voor een tekort van de vereniging, echter beperkt tot maximaal het ingelegde bedrag aan basis inleggeld (dus ook als je meer geld hebt ingelegd). Dit is de B.A. (beperkte aansprakelijkheid) in de naam van de verenging: Coöperatieve Verenging LOCOtuinen Maastricht B.A. Een negatief resultaat van de vereniging kan dus worden afgeboekt op het basis inleggeld van de leden (en zo kan een positief resultaat ook ten goede komen aan de leden). Daar neem je als lid samen besluiten over.

Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het inleggeld terugbetaald op het moment dat de reserves van de vereniging hiervoor voldoende zijn en het voortbestaan van de vereniging niet in gevaar komt, met een maximale termijn van twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Kan ik in termijnen betalen?

Ja, dat kan. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan doen met de oogst van vennootschap LOCOtuinen en ook lid kan worden van de coöperatieve vereniging. Na aanmelding ontvang je instructies per mail en kun je bij zowel de vennootschap (oogstdeelabonnementen) als de coöperatieve vereniging (inleggeld & contributie) aangeven dat je graag in termijnen betaald.

Kan ik ook vriend van de coöperatieve vereniging worden ?

Ja, dat kan. Je kunt de coöperatieve vereniging steunen door Vriend van de vereniging te worden. De coöperatieve vereniging houdt je dan op de hoogte en nodigt je uit voor leuke LOCOtuinen activiteiten. Als Vriend van de vereniging betaal je jaarlijks een bedrag gelijk aan de hoogte van de contributie van de verenging. Voor 2022 is dit €12,50
Wil je je aanmelden als Vriend van de vereniging, stuur dan een mailtje met je gegevens naar administratie@locotuinen.nl

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.