veelgestelde vragen

Wat is ecologische landbouw?

Ecologisch betekent binnen LOCOtuinen tenminste dat er geen gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmatige meststoffen. De tuin wordt natuurlijk en duurzaam ingericht en draagt bij aan verbetering van natuur en landschap van de stadsrand, waardoor deze zowel voor mensen als dieren aantrekkelijk is.
Als leden geven we op hoofdlijnen zelf richting aan wat we verstaan onder ecologisch en of we gaan voor een ecologisch keurmerk (bijvoorbeeld Biologisch of Demeter).

Wat wordt verstaan onder het inleggeld?

Ieder lid legt éénmalig ten minste een door de algemene ledenvergadering vastgesteld bedrag in, het basis inleggeld (100 euro). Dit is een voorwaarde voor het lidmaatschap. Zolang een lid niet het basis inleggeld heeft voldaan, kan hij zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen, tenzij anders afgesproken (bijvoorbeeld bij een betalingsregeling). Het is ook mogelijk om meer geld in te leggen dan het basis inleggeld.

Krijg ik het inleggeld terug?

Onder voorwaarden wordt het inleggeld terugbetaald aan de leden. Elk lid is namelijk aansprakelijk voor een tekort van de vereniging, echter beperkt tot maximaal het ingelegde bedrag aan basis inleggeld (dus ook als je meer geld hebt ingelegd). Dit is de B.A. (beperkte aansprakelijkheid) in de naam van onze verenging: Coöperatieve Verenging LOCOtuinen Maastricht B.A. Een negatief resultaat van de vereniging kan dus worden afgeboekt op het basis inleggeld van de leden (en zo kan een positief resultaat ook ten goede komen aan de leden). Daar nemen we samen besluiten over. Op deze manier doen we met elkaar op dezelfde manier ondernemend mee aan LOCOtuinen, en delen we de risico’s.

Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het inleggeld terugbetaald op het moment dat de reserves van de vereniging hiervoor voldoende zijn en het voortbestaan van de vereniging niet in gevaar komt, met een maximale termijn van twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Kan ik ook lid worden zonder te delen in de oogst?

Natuurlijk! Als lid heb je het recht om mee te delen in de oogst door het afsluiten van oogstdeelabonnementen, maar dit is zeker geen verplichting.

Kan ik in termijnen betalen?

Ja, dat kan. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen lid kan worden van LOCOtuinen en toegang heeft tot lokaal, gezond en eerlijk voedsel. Na aanmelding ontvang je van ons de betalingsgegevens per mail. Wil je liever in termijnen betalen, dan lees je in deze mail wat je vervolgens kunt doen.

Kan ik LOCOtuinen ook steunen zonder lid te worden?

Ja, dat kan. Je kunt LOCOtuinen steunen door Vriend van LOCOtuinen te worden. We houden je dan op de hoogte en nodigen je uit voor leuke LOCOtuinen activiteiten. Als Vriend van LOCOtuinen betaal je jaarlijks een bedrag gelijk aan de hoogte van de contributie van de verenging. Voor 2016 is dit 25 euro.
Wil je je aanmelden als Vriend van LOCOtuinen, stuur dan een mailtje met je gegevens naar administratie@locotuinen.nl

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.