Visie

Waarom LOCOtuinen ?

LOCOtuinen geeft mensen de mogelijkheid tot het herontdekken en herstellen van de verbinding met de producten, ons voedsel, de natuur en elkaar en het bepalen van onze eigen verantwoordelijkheden daarin.*

Wat is LOCOtuinen ?

LOCOtuinen is een Biologische Landbouw onderneming. LOCOtuinen is waar boeren en burgers samen komen ! Wij boeren zetten ons in om voor de deelnemers lokale biologische landbouwproducten te verbouwen. LOCOtuinen heeft als doel om meerdere akkers te beheren in en rondom Maastricht. Deelnemers mogen mee-denken en mee-werken om deze doelen te behalen. Landbouwgrond is elementair voor vennootschap LOCOtuinen. We zetten ons in voor het verkrijgen en behouden van vruchtbare landbouwgronden in en rondom Maastricht, en willen landbouwgronden omschakelen naar biologisch of bio-dynamisch.

Hoe werkt LOCOtuinen

  • Wij, de boeren dragen de zorg voor de bedrijfsvoering en het dagelijkse bestuur van LOCOtuinen
  • De deelnemers worden betrokken en kunnen zich op verschillende manieren inzetten om LOCOtuinen te steunen.
  • We pachten of kopen vruchtbare landbouwgrond in of rondom Maastricht.
  • Samen met de deelnemers co-produceren wij.
  • We delen in de lusten (zoals opbrengst van groente, leuke activiteiten) en de lasten ( zoals wieden of misoogst )

* Deels ontleend aan het boek ‘Heel de Wereld’ van Jelleke de Nooy van Tol

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.