Visie

Waarom LOCOtuinen ?

LOCOtuinen geeft mensen de mogelijkheid tot het herontdekken en herstellen van de verbinding met de producten, ons voedsel, de natuur en elkaar en het bepalen van onze eigen verantwoordelijkheden daarin.*

Wat is LOCOtuinen ?

LOCOtuinen is waar boeren en burgers samen komen ! De boeren zetten zich in om voor de deelnemers lokale biologische landbouwproducten te verbouwen. Deelnemers mogen mee-denken en mee-werken om deze doelen te behalen. We zetten ons in voor het verkrijgen en behouden van vruchtbare landbouwgronden in en rondom Maastricht, en willen landbouwgronden omschakelen naar biologisch of bio-dynamisch.

Hoe werkt LOCOtuinen

  • We hebben als boeren en burgers onze krachten in de vennootschap gebundeld.
  • De vennootschap beheert en koopt of pacht grond in of rondom Maastricht.
  • Samen co-produceren we als burgers en boeren
  • We delen in de opbrengst

* Deels ontleend aan het boek ‘Heel de Wereld’ van Jelleke de Nooy van Tol

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.