LID WORDEN VAN DE COÖPERATIEVE VERENIGING LOCOTUINEN MAASTRICHT

Lid worden van LOCOtuinen Maastricht kan!
In 2018 kun naast lid ook aspirant-lid worden, en start je in het eerste oogstseizoen zonder inleggeld te betalen. Lees hier meer over het lidmaatschap en schrijf je hieronder in!

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Oogstdelen kunnen worden afgenomen per hele (€225) of halve (€112,50) eenheid of een combinatie hiervan. Een heel oogstdeelabonnement is bedoeld voor één volwassene, een halve voor de kindjes of als aanvulling op hele oogstdelen. Meer over oogstdeelabonnementen lees je hier.

Je kunt hieronder aangeven hoeveel bloemenabonnementen je wilt, bijvoorbeeld 0 of 1 of 2, etc. De kosten zijn €85,- per bloemenabonnement en er zijn alleen hele bloemenabonnementen. Lees hier meer over bloemenabonnementen 

Geen tijd of zin om zelf te oogsten? Je kunt je wekelijkse oogst nu ook als kant en klaar pakket afhalen! De prijs voor een pakket is voor 2018 €360,- (voor 1 oogstdeelabonnement + pakket t/m november). Meer info

Voorwaarden lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging LOCOtuinen Maastricht B.A.

In de Statuten Coöperatieve Vereniging LOCOtuinen Maastricht staat alle informatie over de rechten en plichten die bij het lidmaatschap horen. In onderstaande punten vind je de belangrijkste voorwaarden op een rij:

  • Het lidmaatschap geeft je stemrecht bij alle besluiten die in de algemene ledenvergadering genomen worden en de mogelijkheid om oogstdeelabonnementen af te sluiten volgens het fair use principe: het maximaal aantal oogstdeelabonnementen per lid is gerelateerd aan de gezinsgrootte.
  • Het lidmaatschap staat op naam en geldt dus voor de persoon die zich als lid opgeeft.
  • Als lid betaal je elk jaar een contributie aan de vereniging. De hoogte van de contributie bedraagt €25,00 voor 2018.
  • De opzegtermijn van het lidmaatschap is twee maanden. Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid gedurende het verenigingsjaar zal geen terugbetaling van de contributie plaatsvinden.
  • Als lid leg je tevens een minimaal bedrag aan inleggeld (het basis inleggeld) in de vereniging in, met eventuele aanvullingen daarop. De hoogte van het éénmalige basis inleggeld is door de algemene ledenvergadering vastgesteld op €100,00.
  • Als lid ben je uitsluitend aansprakelijk voor (een tekort van) de vereniging voor het bedrag aan basis inleggeld.
  • Het inleggeld wordt bij beëindiging van het lidmaatschap terugbetaald op het moment dat de reserves van de vereniging hiervoor voldoende zijn en het voortbestaan van de vereniging niet in gevaar komt, met een maximale termijn van twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap.
  • In 2018 kun je ook starten als aspirant lid, en kun je een oogstseizoen kennismaken met LOCOtuinen en meeoogsten zonder inleggeld te betalen. In 2018 wordt je echt lid en betaal je éénmalig 100€ inleggeld en mag je op de ledenvergaderingen stemmen over belangrijke besluiten.