Voorwaarden lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging LOCOtuinen Maastricht B.A.

In de Statuten Coöperatieve Vereniging LOCOtuinen Maastricht staat alle informatie over de rechten en plichten die bij het lidmaatschap horen. In onderstaande punten vind je de belangrijkste voorwaarden op een rij:

  • Het lidmaatschap geeft je stemrecht bij alle besluiten die in de algemene ledenvergadering genomen worden.
  • Het lidmaatschap staat op naam en geldt dus voor de persoon die zich als lid opgeeft.
  • Als lid betaal je elk jaar een contributie aan de vereniging. De hoogte van de contributie bedraagt €12,50. Start je lidmaatschap na september, dan betaal je voor dat jaar geen contributie.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per verenigingsjaar en met een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar zal geen terugbetaling van de contributie plaatsvinden.
  • Als lid leg je tevens een minimaal bedrag aan inleggeld (het basis inleggeld) in de vereniging in, met eventuele aanvullingen daarop. De hoogte van het éénmalige basis inleggeld is door de algemene ledenvergadering vastgesteld op €100.
  • Als lid ben je uitsluitend aansprakelijk voor (een tekort van) de vereniging voor het bedrag aan basis inleggeld.
  • Het inleggeld wordt bij beëindiging van het lidmaatschap terugbetaald op het moment dat de reserves van de vereniging hiervoor voldoende zijn en het voortbestaan van de vereniging niet in gevaar komt, met een maximale termijn van twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap.
  • Je kunt ook starten als aspirant lid, dan kun je een jaar kennis maken met de coöperatieve vereniging zonder inleggeld te betalen. Aspirant lid ben je tot het eind van het lopend kalenderjaar. In het jaar daarop wordt je dan echt lid en betaal je éénmalig €100 inleggeld en mag je op de ledenvergaderingen stemmen over belangrijke besluiten.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.