Door Henny Kloosterboer / foto door Jo Hermans Het roodborstje is een algemeen voorkomend zangvogeltje dat iedereen met een begroeide tuin wel zal kennen. Roodborstjes zijn heel erg populair en het valt...

Op 23 november 2017 is tijdens onze Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur verkozen: het interim bestuur gaat verder als volwaardig bestuur! Het bestuur ziet er  als volgt uit: Jan Starmans (voorzitter) Mieke...